Renáta Kněžínková

Renáta Kněžínková

Jsem milovnice vody ve všech jejích podobách a obdivovatelka krásy a moudrosti přírody. Současně jsem nadšená propagátorka hospodaření s vodou. Pomáhám hledat a nacházet možnosti, které jsou současně funkční i krásné, užitečné i prospěšné přírodě. Více si o mně můžete přečíst v mém příběhu

Jak se asi cítí kapka vody, když dopadne na zem

Už nějaký čas si čím dál více uvědomuji, že voda není jen tak nějaká věc, nebo neživá přírodnina. Vnímám vodu jako živou a velmi zajímavou bytost. Nevím, jestli vás to někdy napadlo, ale já to tak cítím. Voda je tvořená jednotlivými kapkami vody. V potocích a řekách plynou kapky v proudu vody, postupně se vypařují

Jak se asi cítí kapka vody, když dopadne na zem Read More »